Chinese-chess-photo

หมากรุกจีน กีฬาแห่งยุทธศาสตร์

คนจีนมีความเชื่อว่าการเล่นหมากรุกก็เหมือนกันการออกรบ ที่เอาสนามรบมาไว้ในกระดานสี่เหลี่ยม ในการเล่นหมากรุกนั้นทุกคนที่เล่นจะต้องมีการเรียนรู้ในกลยุทธที่จะเอาไว้ใช้พิชิตชัยชนะของฝั่งตรงข้าม กีฬาหมากรุกนั้นจะสามารถนำสิ่งที่ได้ในการเล่นนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คนจีนมักจะพูดกันว่า “การใช้ชีวิตก็เหมือนการเดินหมากรุกในกระดาน”

การเล่นหมากรุกจะทำให้คนที่เล่นรูจักการทำใจให้สงบ มีสมาธิในการลงมือทำสิ่งต่างๆ มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงยังรู้จักการวางแผนในการใช้ชีวิตและปรับกลยุทธให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างดี นักกีฬาหมากรุกทุกคนของจีนนั้นจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการเล่นหรือใช้กลยุทธเป็นอย่างดี ไม่มีใครดูถูกฝีมือคู่ต่อสู้ของตนเอง เพราะถ้าหากคุณประมาทฝีมือของเขาแล้ว ความประมาทของคุณอาจจะนำความพ่ายแพ้มาสู่คุณก็เป็นได้

Chinese-chess

วันนี้เราจะพาคุณมีรู้จักหมากรุกจีนมากขึ้นว่าหมากรุกจีนนั้นมีตัวหมากอะไร แล้วเดินอย่างไรบ้าง อย่างแรกเลยคุณต้องรู้ก่อนว่าหมากรุกจีนนั้นจะมีตัวหมากอยู่ทั้งหมด 7 ชนิดคือ ขุน(ตี่) องค์รักษ์(สือ) ช้าง(เฉีย) ม้า(เบ๊) เรือ(กือ) เผ่า(ปืนใหญ่) จุก(เบี้ย) ซึ่งในตัวหมากแต่ละตัวจะอยู่ในตำแหน่งและหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนี้

  • ขุน หรือตี่ อยู่ในตำแหน่งเป็นพระราชาคล้ายกับฮ่องเต้ เป็นเหมือนหัวใจของการประลองยุทธ การเดินของหมากตัวนี้จะเดินเป็นตรงได้ทั้ง 4 ทิศ
  • องครักษ์ หรือสือ อยู่ในตำแหน่งที่ต้องคุ้มครองขุนรวมถึงอาณาเขตที่เรียกว่าพระราชวัง ในการเดินของหมากตัวนี้จะเป็นเป็นแนวเฉียง 4 ทิศ
  • ช้าง หรือเฉีย เป็นตำแหน่งสำคัญที่เหมาะสำหรับการปกป้องคุ้มพลเหล่าไพร่พลทั้งหลาย ในการเดินของช้างนั้นต้องเดินแนวเฉียง โดยเดินแบบกระโดดข้ามจุดไป แต่ห้ามข้ามฝั่งแม่น้ำเด็ดขาด
  • ม้า หรือเบ๊ เป็นตำแหน่งที่มีไว้สำหรับก่อกวนคู่ต่อสู้โดยตรง ความสามารถของมันสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้รอบทิศทาง ส่วนใหญ่ม้าจะได้เป็นทัพหน้า แล้วทำหน้าที่ตั้งรับข้าศึกฝั่งตรงข้าม การเดินของมันจะสามารถเดินทแยง เดินไขว้แบบรอบตัวได้คล้ายๆ กับหมากรุกไทย
  • เรือ หรือกือ ทำหน้าที่กดดันฝ่ายตรงข้าม รวมถึงเป็นกำลังสนับสนุน ในการเดินสามารถเดินได้จนสุดกระดานหากไม่มีหมากขวางอยู่
  • ปืนใหญ่ หรือเผ่า เป็นหมากที่ทำหน้าที่สำคัญคล้ายๆ กับเรือซึ่งทำหน้าที่เป็นกำลังทั้งรุกกับตั้งรับได้ในเวลาเดียวกัน เวลาเดินก็เดินเหมือนกับเรือได้เลย แต่เวลาที่จะกินหมากตัวอื่นต้องกระโดดข้ามถึงจะสามารถกินได้

เบี้ย หรือจุก เป็นเหมือนทหารพลราบ ทำหน้าที่เป็นเหมือนหน่วยกล้าตายในสมรภูมิรบ การเดินของหมากตัวนี้ต้องเดินหน้าเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถถอยหลังได้ เมื่อข้ามฝั่งแล้วเบี้ยจะสามารถเดินด้านข้างได้ด้วย

Posted in หมากรุก.